Какво е заплащането в IT сектора в България

Статии

Време за четене: 3 Минути

Дата:

Какво е заплащането в IT сектора в България.

Средната (нетна) заплата в IT сектора, в България, е близо 5,411лв., сочи проучването на Noble Hire, проведено през октомври. В сравнение с миналата година, когато е било 4,120лв.

Най-високото заплащане в IT сектора в България има един изпълнителен директор или човек на високопоставена изпълнителна длъжност, чиято средна (нетна) заплата е 10,757лв. (на база на 113 човека, от общо 3,289).

Второто най-високо заплащане в сферата остава това на "Software Architect" - 10,064лв., следвано от "Team Lead", със средна (нетна) заплата 7,526лв.

Какво е заплащането в IT сектора в България image

В проучването за 2022г. са взели участие общо 3,828 души, като 1,662 (43,4%) от тях работят в българска компания, а 2,166 (56,6%) - в международна. Най-много хора - 800 на брой, са от компания с големина 51-200 служители, а 246 човека са в малка фирма, съставена от 1-10 служители.

Какво е заплащането в IT сектора в България image

Интересна статистика наблюдаваме и при броя хора, участвали спрямо офис локацията - 75,1% от хората посочват, че работят в София, 2,3% - извън България и 10,8% нямат офис или работят изцяло дистанционно.

Какво е заплащането в IT сектора в България image

Статистиката сочи, че най-висока средна (нетна) заплата, спрямо основна технология в България, е за C/C++/Embedded, последвана от Scala и Laravel, а най-ниска - HTML/CSS.

В сравнение с миналогодишните данни, средното (нетно) възнаграждение на почти всички позиции в IT сектора в България сочат ръст в заплащането, с изключение на "Hardware Engineering", където наблюдаваме спад - 4,170лв. (5,176лв. за 2021г.)

Средната (нетна) заплата за Front-end в България, статистиката сочи, че е 4,318лв., в сравнение с миналагата година, когато е било 3,593лв. Като за специалисти, без стаж, е в размер от 1,965лв. и достига до 7,805лв за експертите с над 10 години опит.

Какво е заплащането в IT сектора в България image

Забелязва се и разлика в средните стойности в столицата (4,435лв.), в сравнение с други градове в България - 3,391лв. (Пловдив) и 4,250лв. (Варна). Участвалите в проучването, които работят в чужбина, са посочили осезаемо по-завишени стойности - 7,700лв. По-висока е заплатата и на тези, които нямат офис или работят изцяло дистанционно - 6,069лв.

Виж всички данни от тазгодишното проучване на Noble Hire тук. Ако ти е любопитно, можеш да ги сравниш и с тези от 2021г. тук.