Безплатни шрифтове за уеб дизайн с българска кирилица

Статии

Време за четене: 5 Минути

Дата:

Безплатни шрифтове за уеб дизайн с българска кирилица.

Напоследък, все по-често се говори за българската кирилица, разликите между нея и руската такава.

Все повече хората отчитат като проблем припознаването и внедряване на българската кирилица, като ценно национално достояние и го приемат присърце.

Според професор Тодор Варджиев – преподавател по шрифт в Националната Художествена Академия, трябва:

…да се преборим с хаоса при използване на писмените знаци и да внушим на нашите сънародници, че има една българска идентичност в областта на шрифтовата култура, която е крайно време да намери своето място в живота!

На 14 юни 2014 г. Независимата гражданска инициатива „За българска кирилица“ призова за обединение около една обща национална цел — популяризиране и използване на българска графична форма на кирилицата.

С какво се различава българската кирилица от руската?

Различията между начина на писане и буквите се свързва с езиковата реформа на руския император Петър I от началото на 18 век. Промяната цели улесняване на книгопечатането, води до силна латинизация и променя коренно развитието на руската азбука. Именно тук и се разделят пътищата на българската и руската кирилици. Типографски руската кирилица се изравнява с къснобароковата латинска типография.

Най-отличителните разлики между руската и българската кирилица са формите на малките букви. Руската кирилица е основана на главните латински букви във формата, както на главните, така и на малките букви.

Безплатни шрифтове за уеб дизайн с българска кирилица image

Българската кирилица се оповава на ръкописното изписване на малките буквите, които и децата учат от ранна възраст в училище - с ченгелчета и овалчета. Формите на малките букви са по-обли, по-уникални и по-лесно разпознаваеми от тези на главните. Много от тях имат горни и долни дължини (б, в, д, ж, з, к, р, у, ф, ю), което допълнително повишава тяхната разпознаваемост и помага за по-бързо четене. Повече за българската кирилица можеш да прочетеш в статията в "Списание 8".

Безплатни шрифтове за уеб дизайн с българска кирилица image

Анализът на двата вида кирилица показва, че всеки един има своя специфика, свои качества и недостатъци. За една обективна сравнителна оценка между тях можем да си послужим с четири критерия:

  • Разпознаваемост на знаците

  • Четивност на текста, набран с тези знаци;

  • Информационна плътност на текста;

  • Идентичност.

Може да бъде въведен и един допълнителен общ критерий, свързан с горните, а именно: доколко е съхранена връзката между ръкописната и наборната буква.

Основание за това дават думите на английския типограф и авторитет в сферата на типографията и дизайна на шрифтовете Стенли Морисън:

... изключително важно е да запомним, че буквите, които ползваме днес, са се развили единствено и само чрез практиката на изписване с перо.

Повече за историята и разликите между двете форми може да прочетеш в статията "Българската кирилица като знак за идентичност", списание Култура.

Къде да намерим шрифтове с българска кирилица?

Не е достатъчно само да говорим за това как е важно да ползваме българската кирилица. Важно е и да информираме хората къде да намерят подобни шрифтове и как да ги използват в различни софтуери.

Ето защо споделяме с теб няколко сайта, от където можеш да изтеглиш напълно безплатно шрифтове с българска кирилица:

1. BgKalendar

В сайтът "Българският календар" ще намериш, събрани на едно място, множество предложения за безплатни шрифтове с българска кирилица, които свободно можеш да използваш в уебсайтове, документи и проекти.

2. Local Fonts

Над 80 безплатни шрифта можеш да намериш в сайта localfonts.eu, включително и шрифта Adys, който представлява шрифтово семейство, предназначено да улеснява читатели с лека до средна степен на дислексия. Основните начертания на шрифта Adys (Regular и Bold) са напълно безплатни за сваляне и използване.

Безплатни шрифтове за уеб дизайн с българска кирилица image

3. Азбуки

Шрифтът "Азбуки" е разработен от брандинг студиото Brandly Collective, като проектът е съвместен с онлайн медията Uspelite.bg. Автор на всяка буква от шрифта е графичният дизайнер Анита Рупова. Научи повече за шрифта, особеностите, идеята, посланието му на сайта azbukifont.com, от където можеш и да го свалиш.